zondag 8 september 2013

alternatief

Vanmiddag hadden we een bijzondere kerkdienst. Alternatief, zoals dat soms kan. Vanmorgen ging de preek over dat we door één doop verbonden zijn met elkaar. Samen één lichaam vormen, elkaar nodig hebben, ieder met zijn/haar eigen gaven en talenten.
Ard was, zoals zo vaak, weer gevraagd om de middagdienst te leiden. Het duurde even voordat hij een goed idee had, maar ineens kwam het.... Laten we doorpraten, doordenken, voortborduren op het beeld van dat ene lichaam.
En zo gingen we in groepjes praten en tekenen. Bespreekpunten waren: welke lichaamsdelen ken je uit de Bijbel. In welke lichaamsdelen herken je jezelf. En ben je altijd hetzelfde lichaamsdeel, of kan dat veranderen.
Er waren nog meer punten, maar deze werden het meest besproken.
Vooral leuk was dat de kinderen en jongeren ook actief mee konden doen. Verrassende uitspraken hoor je dan... Theo zag in zichzelf "handen", laat mij maar iets doen, zei hij.
Thijs hoefde ook niet lang na te denken: ik ben het hoofd, zei hij. Grappig hoe impulsief hij dat noemde. Bij de vraag "waarom dan?" moest hij iets langer nadenken. Uiteindelijk zei hij dat hij graag alles zag. En om mee te kunnen praten! Kan ik me bij hem ook wel voorstellen. Hij treedt graag op de voorgrond.
Arjan daarentegen had veel tijd nodig. Heeft veel moeite om in beelden te denken. Plus dat hij ook graag alle voors en tegens, alle gezichtspunten, van alle kanten wil bekijken. Hij kwam dan ook uit bij de ogen.
Verder spreken de foto's voor zich...
duidelijk tekentalent!

Thijs tekende een blote voet, Arjan één met een schoen (je kan maar beter schoenen aan doen, ter bescherming)


Vanmorgen zijn Ben en Norin met de meiden bij ons op de koffie geweest. Met hen hadden we dus al doorgepraat over de preek en de middagdienst. En verder was er ook genoeg om over te praten. Ondertussen heb je geen kind aan de kinderen. Lekker stel!

Geen opmerkingen: